Misyon ve Vizyon

MİSYON

    İnsanlığın küresel barışa daha çok muhtaç olduğu çağımızda öğrencilerimizi, medeniyet tasavvuru gelişmiş; milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerle kuşanmış; kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle barışık; ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

 

VİZYON

    Kemiyeti ihmal etmeden keyfiyeti merkeze alan bir anlayışla, yaşayacakları çağın bilgisi ve becerisi verilerek Dünyamızın ve Ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkı sağlamak için mesleki, akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.