Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nin Türk Vatandaşı Öğrencilerle ilgili Çalışmalar

 1. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşı öğrenciler, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile belirlenen kontenjan sayısınca ve puan üstünlüğüne göre yerleşirler.
 2. Okullara her yıl en fazla iki (2) sınıf Türk vatandaşı öğrenci alınır. Sınıf mevcutları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje uygulayan Eğitim kurumları yönetmeliğine tabidir.
 3. Okullardan halkımızın akademik başarı beklentisi ön planda olacaktır. Komu oyunda Akademik başarının somut göstergesi ise üniversiteye öğrenci yerleştirme oranı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle gerek hafta içi derslerde gerekse Yetiştirme ve Destek Kursları ile öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında başarılı olacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilecek ve eğitim programları hazırlanacaktır.
 4. Türk vatandaşı öğrenciler sosyal bilimler ve uluslararası ilişkilerle ilgili seminerler alır ve okumalar yaparlar. Ayrıca her bir öğrenci en az üç ülke üzerinde araştırmalar yapar, okumalar gerçekleştirir. Bir ülke üzerinde derinlemesine araştırmalar ve çalışmalar yapar, uzmanlaşır. Üzerinde çalıştığı ve uzmanlaştığı ülkeden gelen yabancı uyruklu bir (1) öğrenci arkadaşı ile arasında kardeşlik tesis edilir. Onun yardımı ve desteği ile uzmanlık alanına giren ülkeyi daha yakından tanır, hatta yerelde kullanılan bir dil var ise tanışma düzeyinde o dilden bazı temel cümle kalıpları öğrenir.
 5. Her bir Türk vatandaşı öğrenci bir yıl boyunca üzerinde çalıştığı ülkenin tarihi serüvenini, demografik yapısını, yönetim şeklini, fiziki ve siyasi coğrafyasını, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, sosyokültürel yapıyı, önemli şehirlerini, eğitim sistemini, güvenlik ve askeri yapılanmasını vs. ana hatları ile tanır. O ülkenin önde gelen simaları hakkında bilgi sahibi olur. Zaman içerisinde üzerinde çalıştığı ülke konusunda ileri derecede uzmanlaşmayı hedefler.
 6. Okulda yabancı uyruklu öğrenciler ve Türk vatandaşı öğrencilerin iştirak edeceği ve her 15 günde bir gerçekleştirilen “Kültürler ve Medeniyetler” panelleri gerçekleştirilir. Bu panellerde öğrenciler arkadaşlarına üzerinde çalıştıkları ülkeler ile ilgili sunumlar yaparlar. Misafir öğrenciler kendi ülkelerinin tanıtımını yapabilirler.
 7. Ülke uzmanlığı olan öğrenciler imkân dâhilinde yaz tatilinde en az bir hafta o ülkeden gelen arkadaşı ile ülke ziyareti yapabilir. Öğrendiği bilgileri pekiştirmesi ve farklı coğrafya ve kültürleri tanıması açısından bu program önem arz etmektedir. Okullar kendi imkânları ile bu projeye resmi veya sivil toplum kuruluşlarından destekler alabilir.
 8. Okullarda uygun mekânlarda kıta salonları oluşturulur. Bu salonlar hangi kıtaya tahsis edilmişse duvarına o kıtanın büyük bir haritası yerleştirilir. Sonra o kıtada yaşayan ülkelere ve toplumlara ait görsellere, her bir ülkeyi tanıtan levhalara, yerel giysi ve eşyalara yer verilir. Kıta salonunda yerel müzikler çalınır. Varsa o kıtadaki ülkeleri tanıtan kitaplar, dergiler, broşürler, haritalar bulundurulur. Öğrenciler bahsi geçen bu salonda müziğinden görseline kadar o kıtayı hissetmelidir. Yurt dışından gelen öğrencilerin desteği ile bu salonlar bir kıta müzesine dönüştürülecektir. Bu salonlarda o kıtada bulunan ülkelerle ilgili söyleşiler gerçekleştirilecektir.
 9. Türk vatandaşı öğrencilerin yurt dışından gelen arkadaşları ile birlikte olmaları, tercih ettikleri bir ülkede uzmanlaşmaları, seminer ve konferanslara katılmaları üniversite eğitimlerinde sosyal bilimleri veya uluslararası ilişkileri tercih ettikleri takdirde kendileri için önemli bir avantaj olacaktır. Hazırbulunuşluklarını sağlayacaktır.
 10. Hafta sonu Yetiştirme ve Destek kurslarında misafir öğrencilere Türkçe dersleri öncelikli olarak verilir. Ülkemiz vatandaşı öğrencilere hafta içi veya hafta sonlarında sosyal bilimlerde; uluslararası ilişkiler, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat, ilahiyat, kültür ve medeniyet, sanat, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, hukuk, tarih felsefesi, bilim felsefesi ve iktisadi hayat vs. konularında seminer ve konferanslar düzenlenir. Bu seminerlerle ilgili 1. Dönem konuları aşağıda verilmiştir.
 11. Türk vatandaşı öğrenciler, her dönem sonunda katıldıkları seminerlerle ilgili izleme ve değerlendirme süreçlerine dâhil olurlar. Bu süreçler, Genel Müdürlükçe hazırlanan elektronik ortamdaki değerlendirme yöntemiyle gerçekleştirilir.
 12. Öğrencilerden her biri 9. Sınıfta sosyal bilimler ve uluslararası ilişkiler alanında dört (4) kitap okurlar. Genel Müdürlükçe belirlenen kitaplar, makaleler veya derlemeler esas alınarak gerçekleştirilen bu okuma programı sonunda koordinatör öğretmen veya sınıf öğretmenleri rehberliğinde toplu müzakereler yapılır.
 13. Türk vatandaşı öğrencilerin Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan “Dost kitaplar/Kitap Dostları: Okuyan 7’ler “ projesi kapsamındaki kitap okuma takımlarına dâhil olması zorunludur.
 14. Türk vatandaşı öğrencilere eğitim öğretim yılı sonlarında yaz programları uygulanır. Yaz programlarının süresi en az 3 hafta olur ve programda seminerlerin yanı sıra İngilizce ve Arapça dil eğitimi desteği de verilir. Yaz dönemi uygulanacak programların içeriği ve çalışma takvimi Genel Müdürlükçe belirlenir.