Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nin Vizyonu (Genel amaçları)

Bu Vizyon belgesinde belirtilen uygulamalarla “ Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesi” uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin sağlanarak bir üst öğrenime hazırlanması hedeflenmiştir. Bu okulların açılış gayesi ve verilen eğitimin amacı şöyledir:

  1. Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde din eğitimi ve hizmetleri verecek personelin yetiştirilmesine katkı sağlamak,
  2. Müslüman toplumların ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan yetiştirilmesine destek olmak ve ülkemizin eğitim imkânları çerçevesinde Müslüman toplumlar arasında eğitim ve kültür iş birliğini geliştirmek,
  3. Yurt dışından gelen öğrencilerin Türk-İslam-Kültür ve medeniyetini yakından tanımalarını sağlayarak farklı kültür, ırk ve dillerdeki toplumların sosyokültürel açıdan birbirlerini tanımalarını sağlamak ve kardeşlik duygularının gelişmesine katkıda bulunmak,
  4. Ülkemiz vatandaşı öğrencilerimizin farklı ırk, dil ve kültürleri tanıyacakları eğitim ortamlarında yetişmelerine zemin hazırlamak, uluslararası ilişkileri ve Müslüman topluluklarla kardeşlik bağını güçlendirmek,
  5. Ülkesini ve medeniyet coğrafyasını tanıyan, medeniyet coğrafyamız ile sosyal ilişkiler kurabilen, ülkesinin bu coğrafya ile sosyal yakınlığını geliştirebilen, üzerinde yaşadığı yeryüzünü tanıyan, Vizyonu geniş bireyler olarak yetişmelerine katkı vermek,
  6. Öğrencilerin zihinsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi, akademik başarılarını artırmayı, ilgi ve kabiliyetlerine göre sosyokültürel alanda gelişmelerini sağlamak,
  7. İnsanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan, düşünen, tartışabilen; sosyal ilişkileri gelişmiş, kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  8. Farklı coğrafyalardan ve ülkelerden gelen öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmelerini sağlamak ve bir Yüksek Öğrenime hazırlamaktır.