ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZİN UYUM SÜRECİ PROBLEMLERİNE YÖNELİK ANKET SORULARI

Ekleme Tarihi 16.9.2019

İlgili öğrencilerimizin anket sorularını cevaplaması eğitim kalitemizi yükseltmemiz açısından önemlidir.

Anket Soruları aşağıdaki linktedir.

https://tr.surveymonkey.com/r/KXJJNR2